شماره تماس : 09128399961

نرخ پورسانت کاربران عزیز در مرداد ماه سال 96

نرخ پورسانت کاربران عزیز در مرداد ماه سال 96

نرخ پورسانت های زیر نرخ درآمد پایه برای کاربران برنزی میباشد

نرخ پورسانت بازدید ساز حداقل ۱ ریال و حداکثر ۱۰ ریال

نرخ پورسانت بازدید گوگل حداقل ۴۰ ریال و حداکثر ۵۰۰ ریال

نرخ پورسانت پاپ آپ اول ۲۵ ریال ، پاپ آپ دوم ۲۰ ریال و پاپ آپ سوم ۱۵ ریال

نرخ پورسانت اسمارت پاپ اول ۵۰ ریال ، اسمارت آپ دوم ۲۰ و اسمارت آپ سوم ۱۵ ریال

نرخ ها با توجه به سطوح کاربری تا ۳۰% افزایش میابد.

واریزی ها منظم همه روزه بجز روزهای تعطیل در ساعات اداری انجام میشود