شماره تماس : 09128399961

تعرفه کسب درآمد

تعرفه کسب درآمد

(ویژ کسب درآمد در منزل) نرخ کسب درآمد بازدید ساز روزانه
کاربران برنزی : هر 1 دقیقه برای هر ۱ سایت 1.5 ریال دریافت میکنند که در روز 2،160 ریال بابت یک سایت دریافت میکنند
کاربران نقره ای : هر 1 دقیقه برای هر ۱ سایت 1.875 ریال دریافت میکنند که در روز 2،700 ریال بابت یک سایت دریافت میکنند
کاربران طلایی : هر 1 دقیقه برای هر ۱ سایت 1.95 ریال دریافت میکنند که در روز 2،808 ریال بابت یک سایت دریافت میکنند
کاربران الماسی : هر 1 دقیقه برای هر ۱ سایت 2.175 ریال دریافت میکنند که در روز 3،132 ریال بابت یک سایت دریافت میکنند
توجه : آی پی ها ایرانی 100 درصد به نرخ های بالا اضافه میشود.
توجه : کاربرانی که از سرور استفاده میکنند و آی پی خارجی ۰ درصد میباشد
توجه : هر بار بازدید 10 تا تب باز میشود یعنی تمامی نرخ ها 10 برابر میشوند
توجه : یک کاربر برنزی با بازدید خارجی در ماه حداقل 648،000 ریال و با آی پی ایرانی 1،296،000 ریال درآمد کسب میکند

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ویژ کسب درآمد در منزل) نرخ کسب درآمد جستجوی گوگل با توجه به سطح کاربری و با توجه به نوع تبلیغ متغییر هست که در پنل کاربری نرخ هر تبلیغ قابل مشاهده است 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ویژه کسب درآمد وبمستران) نرخ درآمد از تبلیغات پاپ آپ

کاربران برنزی: برای هر آی پی ایرانی (بازدید کننده ) ، اولین پاپ آپ 35 ریال و برای دومین پاپ آپ 30 ریال و سومین پاپ آپ 25 ریال که در مجموع بابت هر آی پی ایرانی (بازدید کننده) 90 ریال

کاربران نقره ای : برای هر آی پی (بازدید کننده ) ، اولین پاپ آپ 38.5 ریال و برای دومین پاپ آپ 33 ریال و سومین پاپ آپ 27.5 ریال که در مجموع بابت هر آی پی (بازدید کننده) 99 ریال دریافت میکنند

کاربران طلایی : برای هر آی پی (بازدید کننده ) اولین پاپ آپ 40.25 ریال و برای دومین پاپ آپ 34.5 ریال و سومین پاپ آپ 28.75 ریال که در مجموع بابت هر آی پی (بازدید کننده) 103.5 ریال دریافت میکنند

کاربران الماسی : برای هر آی پی (بازدید کننده ) اولین پاپ آپ 45.5 ریال و برای دومین پاپ آپ 39 ریال و سومین پاپ آپ 32.5 ریال که در مجموع بابت هر آی پی (بازدید کننده) 117 ریال دریافت میکنند

توجه : نرخ بالا فقط برای آی پی های ایرانی (بازدید کنندگان ایرانی) میباشد و آی پی خارج نصف نرخ بالا میباشد

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ویژه کسب درآمد وبمستران) نرخ درآمد از تبلیغات اسمارت آپ

کاربران برنزی: برای هر آی پی (بازدید کننده ) اولین پاپ آپ 50 ریال و برای دومین پاپ آپ 45 ریال و سومین پاپ آپ 35 ریال که در مجموع بابت هر آی پی (بازدید کننده) 130 ریال دریافت میکنند

کاربران نقره ای : برای هر آی پی (بازدید کننده ) اولین پاپ آپ 55 ریال و برای دومین پاپ آپ 49.5 ریال و سومین پاپ آپ 38.5 ریال که در مجموع بابت هر آی پی (بازدید کننده) 143 ریال دریافت میکنند

کاربران طلایی : برای هر آی پی (بازدید کننده ) اولین پاپ آپ 60 ریال و برای دومین پاپ آپ 54 ریال و سومین پاپ آپ 42 ریال که در مجموع بابت هر آی پی (بازدید کننده) 156 ریال دریافت میکنند

کاربران الماسی : برای هر آی پی (بازدید کننده ) اولین پاپ آپ 65 ریال و برای دومین پاپ آپ 58.5 ریال و سومین پاپ آپ 45.5 ریال که در مجموع بابت هر آی پی (بازدید کننده) 169 ریال دریافت میکنند

توجه : نرخ بالا فقط برای آی پی های ایرانی (بازدید کنندگان ایرانی) میباشد و آی پی خارج نصف نرخ بالا میباشد

 

توجه : نرخ های بالا تا پایان سال 96 تغییر نخواهد کرد